Hemalctorportratt
Östra Nylands fågel- och naturskyddsförening r.f.
Historia

Verksamhet

Aspskär

Kontaktuppgifter

Bildarkiv


Medlemsavgiften 15€ och stationsavgiften 30€ (ifall av övernattning) för år 2023 kan inbetalas på Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförenings konto IBAN FI70 4055 0012 3009 31. Ange vid betalning namn och adress/e-post adress. Adressuppgifterna används för postning av information till medlemmarna.
Jäsenmaksun 15€ ja asemamaksun 30€ (jos yöpyy asemalla) vuodelle 2023 voi maksaa seuran tilille
IBAN FI70 4055 0012 3009 31. Mainitkaa maksun yhteydessä nimen lisäksi myös osoite/sähköpostiosoite. Osoitetiedot tarvitaan jäsentiedotteiden postitukseen.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2023/ Johtokunnan kokoonpano 2023

Jonas Häggblom
ordförande
040-5013093
haggblomjonas@gmail.com
Torolf Östman
sekreterare
040-5182695
torolf.ostman@gmail.com
Arno Rautavaara
medlem
040-0874176
arno.rautavaara@gmail.com
Kim Lindholm
medlem


Susanne Skogberg
medlem
040-5400883
susanne.skogberg@sulo.fi
Magnus Östman
medlem
040-7685526
magnus.ostman@sulo.fi
Staffan Weckman
kassör, web-ansvarig
040-7251426
staffan.weckman@pp.inet.fi