Hem alctorportratt
Östra Nylands fågel- och naturskyddsförening r.f.


Historia / Historiikki

Verksamhet/Toimintaa

Aspskär

Kontaktuppgifter/Yhteystietoja

Bildarkiv/Kuvaarkisto

logoasp

Historik

I mars 1923 transporterades ett gammalt pumphus över isen från Lovisa till Aspskär där huset restes för att fungera som områdets vaktstuga. Från denna stund räknas skyddsverksamheten på Aspskär ha startat. År 2023 fyller fågelskyddet således 100 år De egentliga Aspskärsöarna fridlystes enligt lag år 1953 och 1975 anslöts även Haverörn till skyddsområdet. Skyddsområdet omfattar idag 27 hektar land och 342 hektar vatten. Landstigningsförbud och förbud att vistas på vattenområdet gäller från den 15 april till 15 augusti. Under denna tid övervakas området kontinuerligt.
20101023_27.jpg

 Milstolpar

· 1922 Fågelskyddet på Aspskär startade inofficiellt på initiativ av John Grönvall och några naturentusiaster från Lovisa.
· 1923 transporterades ett gammalt pumphus från Lovisa med häst över isen och sattes upp för att fungera som vaktstuga på Enskärs norra sida.
· 1949 Jukka Koskimies inledde häckfågelinventeringen och en framstående forskning om svärtan på Aspskär.
· 1953 Öarna i Aspskärsarkipelagen fridlystes enligt naturskyddslagen och Östra Nylands Fågel och Naturskyddsförening r.f. grundades på initiativ av lotsålderman Anton Forsell.
· 1955 Vaktstugan fick en övre våning för att fungera som inkvarteringsutrymme för fågelvakterna.
· 1957 Finlands första bo av sillgrissla hittades på Haverörn
· 1958 Arvo Allas skrev sin bok om Aspskär ”Pilkkuja meren peilissä”
· 1958 Vaktmanskapet fick tillgång till den första motorbåten
· 1975 Haverörn fridlystes enligt lag
· 1986 En ny motorbåt av trä togs i bruk.
· 1987 Antonio Gramski gick på grund utanför Borgå och olja från fartyget nådde även Aspskär. I saneringen av stränderna deltog såväl vaktmanskapet som Pernå frivilliga brandkår.
· 1990 Haverörns sillgrisslekoloni var som störst, 73 häckande par.
· 1992 Hundratals tordmular dog troligen på grund av anrikning av att gifter från alger anrikats i strömming. Tordmulebeståndet minskade med 40 % och sillgrisslebeståndet med 50 %. Tordmularna repade sig snabbt, men sillgrisslornas antal stagnerade vid ca 20 par (år 2003 räknades glädjande nog 30 häckande par).
· 1992 Vaktstugan grundrenoverades
· 1997 De första storskarvarna (tre par) häckade på Haverörn (år 2003 häckade 516 storskarvpar på ön).
· 2001 Aspskärs fågelstation fick en större och mera ändamålsenlig aluminiummotorbåt till sitt förfogande
· 2002 Elektrisk belysning infördes då man tog i bruk en solpanel.  ( text: Torolf Östman)
- 2005 Ett nytt utedass, en sk. ekotoa, togs i bruk.

- 2009 Stugans trappa förnyas och taket förlängs.