uppdaterad  21.9.2020 päivitetty


Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f.


Historia

Verksamhet/Toimintaa
verksamhetsberättelse 2018
Aktuellt/Ajankohtaista:
Årsmöte 30.9 kl. 18.30/
Vuosikokous 30.9 kl.18.30

Verksamhetsberättelse 2019 (förslag)
(Bör ännu godkännas på årsmötet/käsitellään vielä vuosikokouksessa)

Fågelexkursion/linturetki 3.10


Aspskär / Aspskär

Kontaktuppgifter/yhteystietoja/avgifter/maksuja

Bildarkiv/kuvaarkisto

Cepgry.jpg

                                                                                                                                                                                    tobisgrissla / riskilä foto: Staffan Weckman