Hemalctorportratt
Östra Nylands fågel- och naturskyddsförening r.f.
Historia

Aktuellt/Ajankohtaista

Aspskär

Kontaktuppgifter/Yhteystietoja

Bildarkiv/Kuvaarkisto

Räfsby fågeltorn

Föreningen grundades för drygt 60 år sedan för att handha fågelskyddet på Aspskär (se historia). Verksamheten på Aspskär utgör sålunda tyngdpunkten i föreningens verksamhet (se verksamhetsberättelse 2018). Förutom fågelskyddet på Aspskär som innebär bl. a. bevakning, taxering av häckfågelfaunan, ringmärkning, flyttfågelräkning, städning av stränder och underhåll av stugan arrangerar föreningen också bl.a. exkursioner och bildkvällar. Föreningen strävar också till att vid behov ta ställning i lokala naturskyddsfrågor.

Yhdistys perustettiin 60 vuotta sitten (historiikki) huolehtimaan Aspskärin linnustonsuojelusta. Toiminta Aspskärillä on siis yhdistyksen pääasiallinen tehtävä (verksamhetsberättelse 2018) . Siihen kuuluu mm. rengastusta, muutonseurantaa, pesimälintujen laskentaa, roskien keräämistä rannoilta, vartiointia ja mökin  ylläpitoa. Sen lisäksi yhdistys  järjestää linturetkiä ja kuvailtoja. Tarvittaessa yhdistys ottaa myös kantaa ajankohtaisiin paikallisiin luonnonsuojeluasioihin.

  20101023_29.jpg
Höststorm / Syysmyrsky